Ooglidcorrectie frisse blik
Beauty

Een ooglidcorrectie voor een frissere blik en verbeterde energie

De ooglidcorrectie is één van de meest uitgevoerde cosmetische ingrepen in Nederland. Bij een ooglidcorrectie worden de oogleden verkleind of strakker getrokken. Dit kan vanuit cosmetische overwegingen zijn, praktische/medische overwegingen of beide.

De oogleden zijn in feite niets anders dan een stuk huid dat zich onder en boven de ogen bevindt. Met name op latere leeftijd verliest de huid enige elasticiteit. Hierdoor kunnen de oogleden gaan hangen. Soms gaan de bovenste oogleden dermate hangen, dat ze in het blikveld terecht komen. Dit kan leiden tot irritatie en een enigszins verminderd zicht.

In dergelijke gevallen kan een eenvoudige ooglidcorrectie uitkomst bieden.

Klachten van de oogleden

Hangende oogleden komen voor op latere leeftijd, maar zijn ook afhankelijk van de genetische bepalingen die iemand heeft. Sommige mensen hebben van nature grotere oogleden en kunnen daarmee eerder te maken krijgen met hangende oogleden. Ook etniciteit speelt een rol bij de kans op hangende oogleden.

Hangende oogleden kunnen verschillende klachten geven:

  • Esthetisch vermoeide blik
  • Vermoeid gevoel in de ogen
  • Moeite om scherp te zien door oogleden in blikveld
  • Oudere blik

Omdat er soms ook medische redenen zijn om een ooglidcorrectie te laten uitvoeren (bijvoorbeeld verminderd zicht), worden ooglidcorrecties soms ook uitgevoerd in ziekenhuizen. Meestal gebeurt dit echter bij een gespecialiseerde cosmetische kliniek.

Boven- en onderooglidcorrectie

Een ooglidcorrectie kan op verschillende wijzen uitgevoerd worden. Bij een chirurgische ooglidcorrectie wordt overtollige huid weggesneden. Dit gebeurt onder lokale verdoving.

De snee wordt hierbij aangebracht op een plek waar het litteken niet of nauwelijks zichtbaar al zijn nadat er volledig herstel is opgetreden. Meestal is dit bijvoorbeeld in de vouw van de huid of de ooglidrand.

Canthopexie is een andere werkwijze bij een (onder)ooglidcorrectie. De onderliggende spiertjes, die vaak kracht zijn verloren wanneer de oogleden hangen, worden hierbij strakker getrokken. Hierdoor hangt de huid minder.

Wanneer er sprake is van hangende oogleden, maar niet veel overtollige huid, kan er ook gekozen worden voor een PlexR behandeling. Hierbij wordt met behulp van plasma de bovenste huidlaag enigszins verdampt en ingekrimpt. Dit leidt tot een verstrakking van de huid en dus een frissere blik. Wanneer er veel overtollige huid aanwezig is, vormt PlexR geen geschikte vorm van een ooglidcorrectie.

Het herstelproces na een ooglidcorrectie neemt enkele weken in beslag. Na enkele maanden is het eindresultaat behaald. Over het algemeen duurt de verkleuring van het litteken tot een lichte huidskleur het langst. Na één á twee weken zijn doorgaans de eerste resultaten van de ooglidcorrectie al zichtbaar.

Direct na een ooglidcorrectie is actief deelnemen aan het verkeer niet mogelijk. Het wordt bovendien afgeraden om de dagen na een ooglidcorrectie weer te gaan werken. Rust en koelen is belangrijk om goed te herstellen van een ooglidcorrectie.